MiCrew Match

Villkor

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

För MiCrew Match AB  


Välkommen till MiCrew Match AB (”MiCrew”)! Användning av denna webbplats och tjänster MiCrew tillhandahåller (”Tjänsterna”) regleras av dessa villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren noga innan du genomför din beställning.


Information som tillhandahålls av oss på denna webbplats får endast användas för informationssyfte och för beställning av våra tjänster. Genom användning eller nedladdning av material eller beställning/användning av tjänster från denna webbplats accepterar du de villkor som anges nedan.


Genom att klicka i rutan ”Jag har läst Försäljningsvillkor och Sekretesspolicy och jag godkänner dem” vid beställning godkänner du att du är bunden av (i) dessa användarvillkor, (ii) vår Sekretesspolicy, och (iii) alla villkor som du informeras om och du godkänner om du köper ytterligare funktioner, produkter eller tjänster vi erbjuder genom webbplatsen ("Avtalet").


Vi kan ändra villkoren och du uppmanas därför att löpande informera dig om från tid till annan gällande aktuella villkor. Om du inte accepterar dessa villkor ber vi dig att inte nyttja webbplatsen. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter att ändringarna har trätt i kraft, godkänner du automatiskt det reviderade avtalet.


Behörighet

Du måste ha ställningsfullmakt eller extern fullmakt att beställa våra tjänster för företags räkning. Genom att genomföra ett köp av våra tjänster intygar du att:

  • du som beställer kan ingå ett bindande avtal för företagets räkning och
  • företaget kommer att följa detta avtal och alla tillämpliga lagar, regler och förordningar.

För mer information om de uppgifter vi samlar in från dig och hur vi använder dem, se vår Dataskyddspolicy.


Ansvarsfriskrivning

MiCrew tillhandahåller Tjänsterna i den utsträckning som tillåts av tillämpliga lagar och ger inga garantier av något slag, varken uttryckliga, implicerade, lagstadgade eller annan garanti vad gäller Tjänsterna (inklusive allt innehåll i dessa), inklusive utan begränsning implicerade garantier om tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett särskilt syfte eller icke-intrång. MiCrew representerar inte och garanterar inte att (a) Tjänsterna kommer att vara fria från avbrott, säkra eller felfria, (b) eventuella defekter eller fel i Tjänsterna kommer att åtgärdas eller (c) att eventuellt innehåll eller information du erhåller via tjänsten kommer att vara korrekt.

MiCrew åtar sig inget ansvar för eventuellt innehåll som en kandidat eller tredje part lägger upp, skickar eller får via Tjänsterna. Eventuellt material som hämtas eller på annat sätt fås via Tjänsterna används på egen risk.


Tredjepartstjänster

Tjänsterna kan innehålla annonser och kampanjer som erbjuds av tredje part och länkar till andra webbplatser eller resurser. MiCrew ansvarar inte för tillgängligheten (eller bristen på tillgänglighet) av sådana externa webbplatser eller resurser. Om du väljer att interagera med tredjepart via innehåll som görs tillgängligt via MiCrews Tjänster, kommer sådana parters villkor att styra deras relation med dig. MiCrew kan inte hållas ansvarigt för sådan tredje parts villkor eller handlingar.


Ansvarsbegränsning

MiCrew kan inte hållas ansvarigt för några indirekta skador, följdskador, ofrivilliga skador eller straffrättsliga skador, inklusive men utan begränsning till, vinst eller förlust, oavsett om detta sker direkt eller indirekt, förlust av data, användning eller goodwill eller några andra icke konkreta förluster, som kan uppstå på grund av: (i) åtkomst till eller användning av eller icke tillgänglighet för Tjänsterna, (ii) kandidaters eller tredje parts uppförande eller innehåll på webbplatsen, eller som du får åtkomst till via tjänsten eller (iii) icke auktoriserad åtkomst till, användning eller ändring av innehåll, även om MiCrew har fått information om att sådan skada kan uppkomma. Under inga omständigheter kommer MiCrews aggregerade ansvar gentemot dig, för alla klagomål relaterade till Tjänsterna, att överstiga det belopp som du betalat, om något, till MiCrew för Tjänsterna.


Äganderätt till information och material

Såvida annat inte framgår av dessa villkor är all information och allt material tillgänglig på denna webbplats MiCrews egendom och otillåtet användande bryter mot detta avtal samt gällande svensk lagstiftning. Alla rättigheter som inte uttryckligen upplåts enligt dessa villkor är förbehållna oss.


Varumärken

Såvida annat inte framgår av dessa villkor får varumärken på webbplatsen endast användas efter skriftligt godkännande från oss.

Såvida annat inte uttryckligen medges i dessa villkor eller annat skriftligen avtalas, upplåts inte genom denna webbplats någon licens, nyttjanderätt eller annan rättighet till patent, varumärken eller upphovsrättsligt skyddat material som tillhör oss eller annan.


Länkar till andra webbplatser

För att göra denna webbplats så serviceinriktad som möjligt har vi inkluderat länkar till andra webbplatser på Internet. Dessa webbplatser ägs och drivs av andra parter och vi lämnar inga som helst garantier och är inte ansvariga för tillgängligheten till eller innehållet i sådana webbplatser. En länk från vår webbplats är inte någon indikation på att vi står bakom sådan tredje part eller dess webbplats.


Information som lämnas till oss

Alla synpunkter, information, kommentarer, material och liknande som skickas till oss genom eller på annat sätt hänförlig till denna webbplats skall anses vara konfidentiell och vår egendom. Genom att skicka sådan information till oss överlåter du kostnadsfritt äganderätten till sådant material och medger att vi kostnadsfritt kan använda sådan information på sätt som vi önskar även i kommersiellt syfte.


Friskrivning

Varken vi eller våra anställda, agenter, distributörer, samarbetspartners och liknande är ansvariga för skada eller förlust hänförlig till information på denna webbplats. Du kan således inte framställa några som helst krav gentemot oss för innehållet på denna webbplats. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor utan föregående meddelande. Du är ansvarig för att löpande kontrollera dessa villkor som är gällande för dig när du använder webbplatsen.


Restriktioner

Du får ladda ner information från vår webbplats för ditt eget personliga bruk men inte använda det i något kommersiellt syfte, som t.ex. vidareförsäljning eller inom kommersiell verksamhet.


Fullständig reglering

Om någon del av detta avtal skulle anses ogiltigt, olagligt eller annars inte verkställbart skall sådan bestämmelse ses som en separat del och övriga delar av avtalet gälla på oförändrade villkor. Om något annat inte har avtalats skriftligen med er, innehåller detta avtal de fullständiga villkoren mellan dig och oss.


Lagval och tvistlösning

Dessa allmänna villkor regleras av svensk rätt och eventuell tvist skall i första instans avgöras av Stockholms tingsrätt.